Понеділок
24.02.2020
15:11
Пошук
Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Вхід на сайт
Дубровицька ЗОШ №2

Базова   школа

 

 •      З навчально – методичної проблеми   «Використання проектних технологій у методичній роботі  з педагогічними кадрами»
 •     З математики, проблема: «Розвиток самоконтролю та вироблення  навичок самостійної роботи у процесі навчання математики.»
 •      З музичного мистецтва, проблема:  «Інтерактивні технології  на уроках музичного мистецтва.»
 •      З фізичної  культури ,проблема: «Розвиток рухових якостей на уроках фізичної культури»  
      Дослідно-експериментальна робота
 •  

*      «Особистісно-професійне становлення вчителя через упровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій» (шкільний рівень)

*      « Формування інноваційного освітнього простору шляхом упровадження сучасних освітніх технологій»   (районний рівень)

Наша школа - це

творчий колектив однодумців: учителів, учнів, батьків;

високий рівень базової та профільної освіти,

створення умов для розвитку творчої особистості;

піклування про фізичне, психічне та моральне здоров'я учнів;

орієнтація на підготовку учнів до конкурентноспроможної діяльності в сучасних умовах.

 Формула успіху педагога:

Любов до предмета + 

любов до професії + 

любов до дітей + 

невтомна праця

 

Наше педагогічне кредо:   Не буде вогника у вас – вам ніколи не запалити його в інших.

Ми хочемо:   щоб наша школа стала острівцем людяності і гуманізму, творчості й постійного пошуку, щоб її випускники на все життя засвоїли: якщо хочеш стати щасливим, то слідуй золотому правилу : розум у голові, щирість у серці, здоров'я в тілі.

Ми погоджуємося:     нове - добре забуте старе. Будуючи сучасний  заклад , ми вчимося на власному минулому, і на чужому сучасному.

Наше завдання:  зрозуміти кожну особистість та виявити до неї повагу. Наша робота спрямована на те, щоб кожен учень міг: оволодіти необхідними навичками з обов'язкових предметів; поповнити знання у сферах, які цікаві йому і розкривають йому нові горизонти пізнання; розвинути свою самосвідомість як самостійної особистості і як члена колективу. 

 

 

             Основні завдання

 

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 •  формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською  позицією, почуттям національної свідомості, особистості  підготовленої  до професійного самовизначення;
 •  виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, рідної мови, національних цінностей  українського народу та інших народів та націй;
 • формування засад здорового способу життя,  виховання морально і фізично здорового покоління.
 • ---------------------------------------------------

Основні завдання школи

У житті немає іншого сенсу,

крім того, який людина надає йому сама,

розкриваючи свої здібності.

 

Еріх Фроле

• різнобічний розвиток індивідуальності дитини;

• створення умов для реалізації творчих здібностей;

• забезпечення фундаментальної пропедевтичної освітньої підготовки;

• якісне профільне навчання;

• залучення учнів до дослідницько-пошукової та наукової діяльності;

•  виховати морально і фізично здорове покоління;

• створювати умови для здобуття загальної освіти не нижче державних        стандартів;

• розвивати природні нахили, здібності, творче мислення;

•  навчити будувати відносити з іншими людьми, природою, суспільством і разом з тим творити себе самого;

•  озброїти учнів міцними знаннями, вміннями, розвивати творчі здібності учнів;

•  здійснювати пошук обдарованих та здібних дітей, організовувати роботу з ними;

•  організовувати науково-дослідницьку роботу учнів. Модернізувати роботу шкільного наукового товариства;

•  працювати над оновленням форм, методів, прийомів навчально - виховної роботи з учнями, гуманізувати відносини між учнями, вчителями, батьками;

•  формувати свідому дисципліну та культуру поведінки;

•  Формувати потребу і вміння самовдосконалюватись;

•  розвивати самоконтроль і самооцінку власної діяльності;

 

Стратегія діяльності

Оволодіння технологією моделювання різноманітних відносин у загальношкільному колективі:

 

 

 • Гуманізація міжособистісних стосунків педагогів та дітей;
 • Оптимізація суб'єкт-суб'єктних відносин між педагогами;
 • Удосконалення стосунків між учнями;
 • Підвищення ефективності суб'єкт-суб'єктної взаємодії педагогів та батьків;
 • Педагогічне керівництво самовихованням – специфічним типом внутрішніх взаємовідносин.